Naučte se rozeznat psychopaty
wz
aktualizováno:
20:50 22.12.2011

MENU: úvod :: často kladené otázky :: jak rozeznat psychopata :: jak jednat s psychopatem :: jak se zbavit psychopata :: jak pomoci psychopatovi :: nejlepší odveta je.. ::
O odpuštění

NOVÁ KNIHA. FASCINUJÍCÍ, DĚSIVÉ A PŘESNÉ. V českém jazyce.
K objednání zde:

Robert D.Hare, PhDr. Bez svědomí

"Kniha Bez svědomí, založená na pětadvacetiletém převratném bádání, je dechberoucí cestou do mysli nebezpečných jedinců. Skutečně jsou od přírody neschopní empatie, nebo jsou oběťmi okolností? Jak a proč jim procházejí lži, podvody i vraždy? Jsou šílení, nebo jen zlí? Jak můžeme ve společnosti, kterou dr. Hare nazývá „maskovací“, tyto lidské dravce odhalit a vyhnout se jim? Kniha zkoumá jejich prazvláštní modely chování a odhaluje jeden z nejděsivějších a tak často dokonale skrytých sociálních problémů, které ovlivňují život dnešní společnosti. "

Cena knihy je 290 Kč včetně DPH.
Vázaná 236 stranTyto stránky považujte za rozsáhlou esej vyjadřují osobní názor autora, který hledá východiska a rady Pro někoho, nikoliv rady Proti někomu. Hledá rovněž kořeny zla jako takového. Respektujte to. Vycházím z bohatých osobních zkušeností a z odborné literatury. Výraz "psychopat" nepovažuji za hanlivé slovo a užívám ho tak, jak ho užívá světová odborná literatura. Pozn.: V ČR se termín "psychopat" dříve užíval pro všechny poruchy osobnosti, což ale neodpovídá světovému pojetí. Češi si za ten zmatek mohou sami, že používají psychiatrický termín jako nadávku, nebo jako souhrnné označení všech poruch osobnosti. Na tomto webu se zabýváme výhradně tím, co odpovídá Hareovým kriteriím testu PCL-R, tedy pravými psychopaths, nikoli laickým a zmateným českým pojetím.Psychopatie je, bohužel, spíše parazitní životní strategie, než cokoliv jiného: "sport" těch, kteří považují agresivitu za sílu a slušnost za slabost.

Chci vás ujistit, že manipulativní a zneužívající jednání normální není. Naprostá většina lidí má cit pro ostatní a tendenci spolupracovat. Právě toto milující a spolupracující jednání je to, co nás nejvíce definuje jako lidské bytosti a co nás předurčuje dosáhnout velkých věcí společně.

Naneštěstí máme mezi sebou malé % lidí (čtyři ze sta), kteří mají se spoluprací a s respektováním citů a práv ostatních velký problém. Namísto spolupráce uplatňují kontrolu a moc. Namísto lásky je v nich vědomí přednostního nároku na to, co chtějí. Bývají povzneseně nad věcí. Své štěstí realizují téměř výhradně na úkor ostatních. Činí tak bez lítosti a bez svědomí. Výzkum psychopatie určil tento problém jako neurobiologický, hovoří o abnormálním uspořádání mozku. Některá centra mozku nejsou propojena, některé části nejsou aktivní. Existuje široká škála psychopatů, ale některé věci mají společné všichni. Podle těch je poznáte.

Fakta:
- Psychopatie není nemoc v pravém slova smyslu, je to spíše typ parazitní strategie.
- Nedá se léčit, lze jen mírnit její destruktivní dopad na okolí.
- Psychopatie není ovlivňována prostředím.
- Zážitky z dětství nemohou způsobit psychopatii.
- Pokud psychopata rozeznáte, od profesionálů dostanete tuto radu: UTEČTE!
- Psychopati považují váš charakter, city a vaše osobní hodnoty za ILUZI.
více v rubrice Často kladené otázky

Pozor, skutečně se v případě psychopatie nejedná o nějakou výchovnou tradici, v níž rodič vychovává z člověka psychopata, případně v níž společnost "dělá z lidí psychopaty". Ze studie dvojčat (konkrétně Studie raného vývoje Dvojčat - VIDING, E., BLAIR, JR.MOFFITT, TE., et al. Evidence for substantial genetic risk for psychopaty in 7-years-olds. J Child Psychology and Psychiatry, 2005, 46, p.592-598) cituji: "Plné 4 pětiny rozdílů v chování mezi běžnou populací a chlapci, kteří mají psychopatické rysy, jsou podmíněny geneticky. Samozřejmě, že v tomto okamžiku není známo, které geny to jsou a jaké jsou jejich vzájemné interakce." (konec citace) Terapie nemá žádný vliv na odstranění psychopatie. Budiž to laskavému čtenáři nápovědou. Může vám to připadat nepochopitelné, dokonce i "mystické", ale zkrátka psychopati se na svět rodí a z tohoto světa odcházejí jako psychopati. Nemění se. Výchova na to vliv nemá, jakýkoliv úspěch je pouze dočasný a zdánlivý.

Když se setkáme s psychopatií, obvykle si řekneme, "že to nemůže být pravda". A ona je. Jen my na to nemáme kapacitu. Je nám to cizí, divné, možná ďábelské. Jen psychopat, když srazí autem dítě, pak bude před zrcadlem nacvičovat výraz tváře jeho matky. Psychopati se celý život učí nacvičovat "výraz tváře člověka". Šokuje vás to? Nic mystického na tom ale není. Jde o s největší pravděpodobností o "tak trochu jinou" evoluční startegii v rámci jednoho druhu. Dá se plus mínus shrnout na: parazitismus. Pro klid vaší duše vás mohu ujistit, že s tímto základním aspektem psychopatie má problém asi každý. My, kteří duševně cítíme (což je docela výstižný výraz), nedokážeme myšlenkově přijmout (pochopit) ty, kteří ne-cítí.

Psychopatů, těch genetických, je v populaci 1%. Každý biolog vám řekne, že tohle číslo je příliš vysoké na to, aby to byla náhoda. Co z toho plyne? Třeba to, že za svůj život se s psychopaty mnohokrát utkáme všichni. Že nejsou nic vyjímečného. Že jsou odhalitelní. Oni sami ví dobře o své odlišnosti a dělají si starosti, aby "se na to nepřišlo". Psychopat je úspěšný jen tehdy "když se to neví". Je tím úspěšnější, čím lépe předstírá, že je normální. Předvádějí "hypernormalitu": je tak "NORLNÁLNí!!!" (s třemi vykřičníky), okouzlující, vám úplně podobní, vám skvěle přizpůsobení a vůbec přesně takoví, jaké je VY CHCETE VIDĚT. Lépe řečeno: jsou přesně takoví, jaký si ONI myslí, že je VY chcete vidět. Alespoň v začátku. Než vás polapí. Sami si připadají si "skuteční mezi iluzorními". Hra končí zpravidla tehdy, když jejich povahu a pravé úmysly odhalí jejich vlastní oběť, která unikla z jejich dosahu. A nebo když je zastaví a moci zbaví vnější síla. Pak hořce, přehořce, litují sebe sama.

* (cit.:) "Psychopat je člověk, který splňuje Hareova kriteria této diagnózy. Psychopaty v tomto úzkém anglosaském smyslu slova charakterizují odchylky afektu, interpersonálních vztahů, životní styl a znaky antisociální poruchy osobnosti. Ta v průmyslově rozvinutých zemích postihuje asi 3-4 % mužské populace a necelé 1 % ženské populace. Ve vězeňské populaci je u mužů její výskyt až 50 %, u žen kolem 20 % " MUDr. František Koukolík, DrSc.

Za své činy nesou psychopati odpovědnost a jsou-li odsouzeni, vina jim bývá přiznána v plném rozsahu. Psychopati, v českém prostředí označování jako "deprivanti", se pohybují volně mezi námi. Potkáváme je na ulici, v obchodech, úřadech. Mohou být vpřadeni do našich rodin. Najdete je všude. Jsou identifikovatelní také pomocí záznamu EEG (snímky mozku). Statisticky každý 25. člověk se chová jako psychopat. Na první pohled jim nic neschází. Vyznačují se jedním podstatným rysem: úplná nevšímavost k právům a pocitům druhých lidí. Nemají svědomí. Mají silnou touhu po moci a kontrole - jejich charakter se projevuje jako prohřešky proti právům a pocitům ostatních lidí kolem. Účinná terapie neexistuje. Psychopatii může diagnostikovat pouze psycholog nebo psychiatr vyškolený v příslušném kurzu. Buďte ale opatrní v tom, zda někoho za pychopata označíte - ještě horší, než neodhalit psychopata, je zmýlit se a označit jako psychopata někoho, kdo jím není.

Psychopat netrpí tím, že je psychopatem, pokud mu jeho hra vychází. Vždy tím však trpí jeho okolí. Psychopat ví, že působí bolest svým bližním - je mu to však jedno. Nemá svědomí, ani city v rozsahu běžných lidí, svých obětí. Lituje pouze sebe sama. Psychopati své oběti manipulují, ovládají, kontrolují a postupně zabíjejí. Psychicky i fyzicky. Argumentují tím, že jejich oběť "to tak sama chce" a "na mém místě by se moje obět chovala stejně jako já".

(cit.) Psychopati nejsou šílení - jsou to racionální, často vysoce inteligentní lidé. Od normy se odlišují některými charakterovými rysy - mezi jinými impulzivností, jistou výstředností, nedostatkem empatie, porozumění pro druhé a nedostatkem odpovědnosti. (Zdroj: Psychopati jako šéfové podniků - Britské listy [»])

(cit.) „Vše nasvědčuje tomu, že svědomí a city souvisejí s abstraktními pojmy ‚budoucnost‘ a ‚ostatní‘. Svědomí je ‚časo-prostorové.‘ Můžeme cítit strach, sympatii, empatii, smutek a tak dále, protože jsme schopni si PŘEDSTAVIT, abstraktně, budoucnost na základě našich minulých zkušeností. Můžeme ‚předpovídat‘ jak budou ostatní reagovat, protože jsme v nich schopni ‚vidět sebe‘ i přesto, že se nacházejí ‚tam venku‘. Jinými slovy jsme schopni se ztotožnit s ostatními prostorově, tak říkajíc, ale zároveň i časově – v čase. Psychopat podle všecho nemá podobnou kapacitu.“ (Zdroj: The Psychopath: The Mask of Sanity – výzkumný projekt Quantum Future School, z článku "Pravda k moci: psychopati vládnou našemu světu" Niall Bradley, Zdroj: Truth to Power: Psychopaths Rule Our World [»])
© 2009-2011 elyna.wz.cz, Použité odkazy a zdroje zde. Stránky vyjadřují osobní názor, považujte tento web pouze za rozsáhlou esej.

Reklamní sdělení:

www.orgonite.cz[CNW:Counter]

TOPlist[CNW:Counter]

TOPlist

Sdílet

menu:
úvodní stránka
NOVINKY

často kladené otázky

jak rozeznat psychopata
jak jednat s psychopatem
jak se zbavit psychopata
jak pomoci psychopatovi
nejlepší odveta je..

O odpuštění

Dr. Robert D. Hare

odkazy a zdroje
kontakt