Naučte se rozeznat psychopaty
wz
aktualizováno:
19:25 11.11.2011


Nový web je tady:

Knížku Sociopat od Vedle od Marthy Stout, si v české jazykové verzi můžete objednat zde, stejně tak je k dispozici přeložená kniha Bez svědomí od Roberta D.Hare, PhDr., vydalo DŮM HARFA s.r.o.

Jak jednat s psychopaty?

Pokud se potýkáte s psychopatem, máte jen dvě možnosti: Buďto být obětí, nebo být protivníkem. Vyberte si. Nic mezi tím není. V obou případech jste vy, tedy z pohledu psychopatova, "ti špatní". Tak už to zůstane, dokud vás smrt nerozdělí. Pokud chcete přežít, uspět, pak nemáte na výběr a musíte se Zlu postavit čelem. Psychopatie je Zlo v čisté podobě, Zlo bezdůvodné, nesmyslné a samoúčelné. Kdo se postaví Zlu, je hrdinou. Se Zlem lze jednat jedině z pozice síly. Pasivně vyignorovat, pokud na vás nemůže. Pokud na vás může, pak musíte aktivně jednat z pozice síly. Nemáte-li ji, pak musíte žádat o pomoc silnější třetí stranu. Rozhodující je důsledně si ověřovat fakta a předládané dokumenty (jejich pravost), dobře komunikovat s úřady, konzultovat s odborníky, neponechávat nic náhodě. Nepokoušejte se nikdy o podvod. To co psychopatovi může projít, zcela jistě neprojde vám.

Doktor Robert Hare, kriminalista-psycholog, který vytvořil test PCL-R, který se na celém světě pro diagnostikování psychopatie používá, je toho názoru, že psychopati by neměli být podrobováni psychoterapii, protože ti inteligentnější z nich přejímají psychoterapeutické postupy, aby pak snáze manipulovali svými oběťmi (včetně terapeutů).

(cit.) Psychopati nejsou šílení - jsou to racionální, často vysoce inteligentní lidé. Od normy se odlišují některými charakterovými rysy - mezi jinými impulzivností, jistou výstředností, nedostatkem empatie, porozumění pro druhé a nedostatkem odpovědnosti. (Zdroj: Psychopati jako šéfové podniků - Britské listy [»])

Deprivanti (subkriminální psychopati) jsou něco velice běžného. Statisticky 1 člověk ze sta. Jejich životní strategie je parazitní. 3/4 celkového počtu psychopatů jsou muži. Na první pohled jim nic nechybí, dokáží působit hyper-normálně. I laik je ale dokáže odhalit, pokud ví, na co se zaměřit. Zabránit škodám nebo omezit ničivé následky projevené psychopatie dokážeme pouze v případě, že toto zlo jsme schopni identifikovat. Ve škole vás to nenaučí a doma také ne. Museli byste sáhnout k odborné literatuře. Proto existuje tento web: "čeho si všímat, na co si dát pozor. Co neočekávat. Co nedělat."

(cit.:) Co s nimi? "Nenaslouchejte jejich slibům, nesnažte se je přesvědčit, převychovat ani přelstít. Okamžitě s nimi přerušte kontakt," radí český lékař Jan Hnízdil.

PRAVIDLA

Vše se odvíjí od pravidla číslo 1:

1. NEHRAJTE JEJICH HRU
Ano, já vím, že jste omráčeni mocí psychopata. Okouzleni jeho šarmem. Zastrašeni jeho vyhrožováním. Zahanbeni pocity viny, které ve vás probouzí. Vypadá to, že je důležitý, protože se pokouší určovat, jak se budete cítit. Normální lidé se rozhodují emotivně a toto rozhodování se pokouší psychopat ovládnout. Pro psychopata je typický tzv. oploštělý afekt - nedostatek emocí, chybí soucit, chybí svědomí. Emoce se psychopat pokouší předstírat a u svých obětí cíleně vyvolávat. Psychopat svým postojem (někdy i na rovinu) říká "tvoje názory neobstojí proti mým". Fakta ignoruje, váš charakter vidí jako iluzorní. To, v čem leží vaše identita, obrátí proti vám. (Milujete ho? Obviní vás: ty mě nenávidíš! Jste štědří? Obviní vás: ty vůbec nejsi štědrý!) Své oběti má snahu dezorientovat, manipulovat - často pocitem viny. Psychopat se situuje do pozice "toho důležitého". Toho "s přednostním nárokem". Má-li dojít k dělení se, psychopat říká "dělím já". Psychopati prohlašují ohledně pravidel rádi dvě věci: 1. "Já sám si určuju svoje pravidla" a 2. "Pravidla existují od toho, aby se porušovala". Nehrejte a nebojujte s psychopatem. vystupte ze hry. Ta hra, kterou s vámi hraje, spočívá v tom, že JE TO PSYCHOPAT, KDO URČUJE PRAVIDLA. Nikdy nemohou být ve váš prospěch. Jsou (až na návnadu, ta bývá pravá) určena pouze k nasycení psychopata.

2. IGNORUJTE KONFLIKTY, KTERÉ VYVOLÁVÁ
Psychopat jedná tak, že vám předkládá konflikty (obvykle co všechno je špatně a vaší vinou). Vy reagujete osobně, emotivně. Vyviňujete se, omlouváte, vysvětlujete. Dokonce pak sáhnete k tomu, že se budete napravovat k tomu obrazu, o kterém si myslíte, že to tak psychopat chce. Tlak totiž neustává. Toto vaše chování je sice úplně přirozené (a je správné, pokud druhou stranou je člověk, běžná cítící bytost). Ale vaše reakce je úplně špatná, pokud tou druhou stranou je psychopat/deprivant. Psychopatovi vůbec nezáleží na tom "aby to bylo dobře". On nepotřebuje, abyste se změnili (zhubli, uvařili něco jiného, zbavili se psa). To psychopat nechce. Psychopat vás těmi jedovatostmi potřebuje pouze destabilizovat. Potřebuje kontrolovat, jak se cítíte. Lidsky to neumí. Tyranie ale funguje skvěle! Ignorujte proto konflikty, které vyvolává. Neomlouvejte se, nic neměňte. Pošlete ho rázně NĚKAM.

3. NEVYJEDNÁVAT! Nediskutovat o konfliktech, které vám psychopat s nadějí předkládá. Myslete samostatně, autonomně. Postavte je vždy až před hotovou věc. Raději z místnosti odejděte, sjednejte schůzku s mediátorem, nebo prostě psychopata vyhoďte (můžete-li si to dovolit), než aby vás nějak "ukecával". Dospělý svéprávný člověk je zodpovědný sám za sebe. Radu mu nutit nelze. Jediná přijatelná odpověď, kterou odmítnutý radič ještě může říct, je: "mlčím".

4. NEODPOUŠTĚT
viz zde.

5. NESNÍT O SPOLUPRÁCI
Psychopati nejsou schopni dlouhodobě splupracovat a konstruktivně a tvořivě cokoliv budovat tak, aby z toho měli užitek ostatní. Jejich metodou je kontrola a moc, jejich cílem je osobní prospěch, pokud možno okamžitý. Jejích chápání je: "to, co pro sebe chci, je dobré, ten, kdo to má dodat, je špatný." Podrazy jsou po určité době (návnada) naprosto zákonité. Dohody najednou neplatí. Podvedené protistraně pak vysvětlí, že "byste se tak přece zachovali taky, kdybyste byli na mém místě". Případně "nemáš na to nárok, protože jsi špatný (+ nějaké pozoruhodné obvinění a zdůvodnění)". "Psychopat, než by ustoupil ze svých názorů, raději firmu zničí." Psychopata na vedoucí pozici bývá téměř nemožné se zbavit. Po svém boku nesnese nikoho, kdo by jej převyšoval a nikoho, kdo autonomně uvažuje.

6. NEUSTUPOVAT
- nedávat psychopatovi prostor ve vašem životě. Nesvěřujte se se svými plány do budoucna, jinak brzy zjistíte, že se stal jejich součástí. Psychopat bude bujet až tam, kam mu dovolíte. Psychopata je možné ve skutečnosti zastavit pouze fyzicky - tím nemyslím ubít klackem, tím myslím dostat ho do situace, ve které nemá možnosti škodit.

7. NEDAT MU MOC Nedat mu možnost, aby měl moc nad lidmi. Nikdy nejděte do pozice, kdy by vaším nadřízeným měl být psychopat. Přibližně 12% lidí má sklon být ovlivněno psychopaty do té míry, že zcela přejímají jejich asociální chování a postoje. Uchazeči o vedoucí místa by měli být podrobováni i psychotestům.

8. NEJEDNAT BEZE SVĚDKŮ Musíte-li jednat s psychopatem, nečiňte tak v osamění. Pokud možno používejte prostředníka, (např. advokáta, mediátora, někoho z krizového centra). Ideální je, pokud psychopata postavíte před hotovou věc a to před svědky. Především v majetkových otázkách využívejte služeb advokáta.

9. NEČEKEJTE U NICH ZMĚNU Nedávejte další šanci. Nepokoušejte se je napravit, převychovat ani přelstít. Nepokoušejte se napravit nenapravitelné. Nečekejte změnu. Skutečný deprivant/psychopat necítí vinu, neslyší na morální apely, nemění se. Psychoterapie slouží psychopatům k jedinému účelu - ti inteligentnější z nich jsou schopni naučit se psychoterapeutické postupy, které následně zneužijí. Tento bod (21) byl nově včleněn i do slavného PCL-R testu.

10. NEKOLABOROVAT - jakmile kryjete zlé skutky těchto lidí, jste to vy, na koho oni svedou celou vinu. Vám řeknou "že jste to tak chtěli!". Nikdo z vašeho okolí vám nebude věřit, že je to přece "jinak". Psychopat je těžká zkouška vašeho charakteru. Setkání s psychopatem žádá od vás projev osobní odvahy. Setkání s psychopatem je přinejmenším psychicky bolestivé. Musíte-li s psychopatem v kontaktu, bývá to typicky klíčová překážka na vaší životní cestě. Nikdy neignorujte bezcitnost, bezpráví a kriminální chování - vždy důsledně (i když se dá čekat neúspěch) oznamujte vinu. Veďte své psychopaty tvrdě a rozhodně k pragmatickém vztahu k zákonům a sociálním normám. Tímto způsobem lze minimalizovat škody, které psychopati páchají. Nikdy nepoužívejte zbraně psychopatů - ty znají, ty otočí proti vám. Používejte ty, které oni sami používat neumí. Vsaďte na dlouhodobou důslednost, pomoc a spolupráci se schopnějšími lidmi.



LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Na internetu dostupná zde: http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html [»]



Asertivní lidská práva:

(citace)
1. Máte právo sám posuzovat své chování, myšlenky a emoce a nést za ně i jejich důsledky sám zodpovědnost.
2. Máte právo nenabízet žádné výmluvy či omluvy ospravedlňující vaše chování.
3. Máte právo sám posoudit, zda a nakolik jste zodpovědný za problémy druhých lidí.
4. Máte právo změnit svůj názor.
5. Máte právo dělat chyby a být za ně zodpovědný.
6. Máte právo říct "já nevím".
7. Máte právo být nezávislý na dobré vůli ostatních.
8. Máte právo dělat nelogická rozhodnutí.
9. Máte právo říci "já ti nerozumím".
10. Máte právo říci "je mi to jedno".

(konec citace: Asertivita, článek od Nikoly Šmorancové na webu www.mujvztah.cz [»] )

Bude-li vaše situace ve vašich rukou, pravděpodobně přežijete a uzdravíte se. Necháte-li svůj život v rukou psychopata, je zcela jisté, že budete zažívat utrpení. Necháte-li svůj život v rukou psychopata, tyranie bude sílit. S každým vaším odpuštěním yískává nad vámi větší moc. Není možné žít s psychopatem a mít svůj život ve vlastních rukou. Vedle psychopata nejste rovnoprávným partnerem. Máte-li něco, co psychopat chce, jste pro něj "špatní", zatímco zisk je "dobrý". Budete se cítit tak nemilovaní a nedůležití, že nakonec budete chtít zemřít vlastní rukou. Stres je fyziologická záležitost - nikdo nezůstane zdravý, pokud musí snášet velký stres trvale. Jen velmi malé procento psychopatů/deprivantů jsou vrazi. Psychopat je tím úspěšnější, čím lépe je schopen předstírat, že je normální. Psychopati jsou tak obratní a opatrní arcilháři, že nejsou téměř nikdy usvědčeni a potrestáni. Téměř vždy je u nich ale nutné zrušit podmínečné propuštění.

(cit.) "Psychopat prožívá velké uspokojení z toho, že může kontrolovat ostatní. Manipulace se pro něj stane obsesí někdy až natolik, že pomalu míří k jedinému cíli: rozhodovat o životě a smrti nějaké osoby. (...) Psychopat, opravdový hedonista, hledá neustále své vlastní uspokojení, i za cenu újmy druhého člověka."
(Zdroj: Stéphane Bourgoin SERIAL KILLERS [»])

Shrnutí:

1. Selhávají pokusy naučit psychopaty cítit s druhými lidmi, vyhněte se citům a morálním apelům protože nemají ve skutečnosti pro psychopata žádnou váhu

2. Vyplácí se je postupně vést k pragmatickém vztahu k zákonům a sociálním normám - zákony, úřady

3. Psychopati slyší lépe na tvrdší a rozhodný přístup, než na mírnost a zjemnělý humanismus

4. Na psychopata ve skutečnosti platí jen dvě věci: 1, ještě větší psychopat (aby se ho báli) 2, fyzické zastavení.

5. Důležité je: prohlédnout jejich jednání, vyjádřit nesouhlas, nehrát jejich hru - asertivně odmítnout

Schopnost rozeznat psychopata je klíčová z preventivních důvodů. Jakmile totiž už v pasti jste, cesta ven je velice těžká, někdy nemožná. Nevěřte v hyper-normalitu toho, co vám předvádějí. Nevěřte ničemu z toho, co slibují. Nikdy nekryjte jejich skutky, protože na vás oni hodí vinu. Nepokoušejte se je napravit, převychovat ani přelstít. Kurzy psychologických dovedností jsou vám k ničemu, psychopati od vás techniky odkoukají a použijí proti vám a proti všem dalším svým obětem. Roznejte nebezpečí, než se vás dotkne. Utečte, dokud to ještě jde. Pokud nemůžete, zbývá jen modlitba.

Lidé zničení psychopatem potřebují rehabilitaci, terapeuta, moudrého rádce znalého problematiky. Žádné pilulky na světě nevyřeší to, že trpíte vedle sebe zlo. Pokud neřeknete zlu "NE", stane se součástí vašeho života. Poměrně často mi píšete, že jste rozeznali psychopata vedle sebe, ale že si nemůžete dovolit odejít. Že prý "to z nejrůznějších důvodů nejde" - pak se ale smiřte s tím, že trpět budete a budete nuceni bojovat. To je vyčerpávající. Vyhrát nemůžete. Hru musíte být schopni přerušit. Vystoupit z ní. Neospravedlňovat se, nevyjednávat o tom, neodpouštět, nežádat o svolení. Začít jinde a bez účasti toho, kdo vám škodil. Neexistuje tu žádná možnost, že by se metodou postupných úprav došlo do nějakého zdravého stádia. Ne. Jakmile jste jednou do hry psychopata vstoupili, nejste to vy, kdo určuje pravidla. Budete obviňování z nesmyslných věcí jen proto, aby skrze vinu s vámi bylo manipulováno. Do této hry se musíte naučit nedostat. Pokud se vám stane, že zjistíte, že v takové hře jste, tu hru musíte ukončit vy. Požádejte o pomoc. Je pravděpodobné, že to nezvládnete sami.

Nesmíte přijmout roli pasivní oběti. Abyste uspěli proti psychopatovi, musíte být schopni jít proti vlastní bolesti (pohodlí, strachu, nabídnutému úplatku a "výhodám"). Musíte být schopni postavit ho před hotovou věc (to znamená "ze zálohy"), ideálně přes prostředníka. Jednejte z pozice autonomie (nezávislosti), nebo z pozice síly, ale jen pokud ji skutečně máte. Slabé místo psychopata bývá opakem toho, co prezentuje jako svou moc. Čím rád argumentuje. Dokážete-li najít a pojmenovat tu klíčovou lež, působí jako rozbuška (neboť tajemství, okolo kterého byla moc zbudována, jste odhalili). Buďte ve střehu, mohou-li, mstí se. Nemohou-li, chřadnou.



© 2009-2011 elyna.wz.cz

Sdílet

menu:
úvodní stránka
NOVINKY

často kladené otázky

jak rozeznat psychopata
jak jednat s psychopatem
jak se zbavit psychopata
jak pomoci psychopatovi
nejlepší odveta je..

O odpuštění

Dr. Robert D. Hare

odkazy a zdroje
kontakt